SA! Artikel:

Olie maakt plaats voor pellets

Duurzame kachel brandt op geperste houtsnippers 

Een gasleiding ligt er niet naar het huis aan de Dekemaleane tussen Gorredijk en Jonkerslân. Is ook niet nodig. De familie Strikwerda stookte jarenlang op olie, maar die milieubelastende kachel kijkt nu werkloos toe. Hij is vervangen door een energiezuinige moederhaard, gestookt op pellets.  

Arend Waninge

Gorredijk Terwijl het buiten licht sneeuwt en er een koude wind blaast, brandt binnen aan de Dekemaleane de kachel. Het is niet zomaar een kachel. Bij de familie Strikwerda staat sinds kort een pelletgestookte moederhaard in de kamer van de verbouwde boerderij. Wanneer de haard aanslaat en je goed luistert, kun je de samengeperste houtsnippers in de kachel horen vallen. Toen de kachel uit de verpakking kwam, schrok Keimpe Strikwerda wel even. “It is bêst wol in grut ding, mar it misstiet hjir net. Wy binne der al ta wend.”

Tijd voor wat anders
Het was best even een omschakeling. Al jaren stookten de Strikwerdas hun huis warm met een oliegestookte cv-ketel. “Alle jierren foar 600 euro oan diesel. No’t der gjin reade diesel mear is, is dat aardich djoerder wurden.” Toen hij de boerderij in 1996 kocht, onderzocht Keimpe de mogelijkheid om gas aan te leggen. Dat moest 11.000 gulden kosten. “Dat wie ús fierstente djoer.” Het stoken op olie is echter niet meer van deze tijd, vindt Strikwerda. “It is net goed foar it miljeu, dat kinst oan de reekoanslech ek wol sjen.” Bovendien waren er wel eens problemen om het huis op temperatuur te krijgen en werd de kachel ook ouder. “It waard tiid foar wat oars.”

Strikwerda kwam uit op een pelletgestookte moederhaard. De moederhaard is geschikt om in de kamer te plaatsen, circa 30% van de geproduceerde warmte straalt hij uit naar de omgeving, de rest van de warmte gaat naar de cv-installatie. “Yn ús keuken is it winterdeis te kâld. Wy wolle no in iepen ferbining meitsje mei de keamer. Dan komt de waarmte ek makliker yn de keuken.” Om de keuken nu op gezette tijden een temperatuurboost te geven, maakte installateur Edwin Moleman van De Mol installaties, een mobiele thermostaat. “Dy kinne wy yn de keuken op tafel sette, dan komt de waarmte fansels.”

Bijvullen
In een van de eerste koude nachten werd Strikwerda wakker door het piepen van de kachel. De pelletvooraad bleek op. In koude dagen vraagt dat even extra aandacht. Normaal vraagt de moederhaard een zakje van 15 kilo pellets per dag. Maar bij de koude temperaturen van vorig jaar gaan er dagelijks twee zakken doorheen. Strikwerda heeft een asstofzuiger en maakt de kachel iedere dag schoon. “Mar dat kostet net mear as twa minuten.” Het afstemmen van de kachel op het gebruik vraagt in het begin even tijd. Moleman: Jo wolle sa weinich mooglik brokjes brûke foar sa folle mooglik waarmte. Dy neisoarch fine wy belangryk.” Op dergelijke pelletkachel moederhaarden zit nu nog een subsidie van 750 euro.